PLUSMOBY и FREEMOBY

Plus Moby Leaflet EU Logo

От 2013 г., в консорциум с партньори от Италия, Великобритания, Испания, Полша, Австрия, Дания и Румъния, БАЕПС започна изпълнението на проектите PLUSMOBY и FREEMOBY, финансирани по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания.

Проектът PLUSMOBY цели разработката на нискобюджетен, енергоефективен прототип на четириколесен миниелектромобил, наречен “Хармъни”, който да позволява надграждане до категория М1 (стандартен лек автомобил за превоз на пътници). “Хармъни” е съвременен градски микроелектромобил, конструиран за локално производство и отговарящ на специфичните нужди на различни групи клиенти: до 150 км пробег с едно зареждане; развиване на скорост от над 90 км/ч. при 4 часа пълно зареждане от обикновен контакт; сменяеми акумулатори, които могат да бъдат зареждани и на външна станция, а при необходимост и да захранват външни консуматори.

FREEMOBY е допълващ проект, в рамките на който разработваме система за подобряване енергийната ефективност на прототипа, чрез добавяне на слънчеви панели на покрива и страните на електромобила, както и чрез бъдещото му интегриране в енергосистема, управлявана от умни мрежи (smart grids).

Повече за проектите може да видите тук.

Работни групи към МТИТС и МИЕ

В момента участваме в Междуведомствена работна група за транспониране на Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива, координирана от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Целта на директивата е да се сведе до минимум зависимостта от нефта и да се смекчи въздействието на транспорта върху околната среда.

Свързана с нейната дейност е и Междуведомствената работна група към Министерството на икономиката за разработване на национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, в която БАЕПС също участва.

Инициативи и дейности на БАЕПС от предходни години може да видите в нашия Архив.