Пътеводител за ускоряване развитието на електромобилността в Столична община

Пътеводител за ускоряване развитието на електромобилността в Столична община

Пътеводител „Чисти коли за чист град“ за ускоряване развитието на електромобилността в Столична община разработи Фондация „Българска асоциация електрически превозни средства“ в рамките на проект „Чисти коли за чист град“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. Пътеводителят предлага кратко-, средно- и дългосрочни мерки за насърчение проникването на електрическите превозни средства на […]

Кръгла маса „Чисти коли за чист град“

Кръгла маса „Чисти коли за чист град“

Какви мерки са необходими за насърчаване по-широкото навлизане на електромобилите в София? 1. Развитие на зарядната инфраструктура. 2. Налагане на ограничения за замърсяващите превозни средства. 3. Информиране на гражданите за предимствата и ползите от електромобилите. 4. Стимули за развитие на схеми за споделени пътувания. Това показват изводите от извършеното непредставително проучване за нагласите към електромобилността […]

Насрочено е Общо събрание на Настоятелството

Насрочено е Общо събрание на Настоятелството

На 12 октомври 2017 г., от 18:00 часа, ще се проведе редовно отчетно-изборно общо събрание на Настоятелството на БАЕПС, при следния Дневен ред: 1. Отчет за дейността на Изпълнителния борд; 2. Промени в състава на Изпълнителния борд; 3. Избор на Председател на Ипълнителния борд; 4. Обсъждане на стратегия и бюджет за дейността на фондацията. Материалите […]