Добри новини за електромобилите!

Добри новини за електромобилите!

Добри новини за електромобилите! Така може да се обобщи чутото по време на едноименната кръгла маса, организирана от БАЕПС и Националния доверителен екофонд, която се състоя на 23 февруари 2017 г. в София. Близо 50 души от БАЕПС, НДЕФ, ИКЕМ, няколко министерства, общини, бизнес, неправителствени организации и медии взеха участие в събитието. 80 зарядни станции […]

БАЕПС обедини усилия с Коалиция за климата България

БАЕПС обедини усилия с Коалиция за климата България

БАЕПС се включи в Коалиция за климата България (ККБ) в естествено продължение на работата си за насърчаване на електромобилността, като стъпка към по-чист, по-зелен и приветлив за хората свят. Транспортът е на трето място по количество отделяни парникови газове в световен мащаб. Електромобилите, отделящи нулеви емисии въглероден двуокис при употребата си, са едно от основните […]

Позиция на БАЕПС във връзка със завишените норми на замърсяване на въздуха

Позиция на БАЕПС във връзка със завишените норми на замърсяване на въздуха

Във връзка с опасните нива на замърсяване на въздуха, отчетени в различни населени места в България в началото на месеца, Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС) настоява за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на вредните емисии от транспорта в големите градове, където той е сред водещите причини за лошото качество на въздуха. Проблемът поставя […]