БАЕПС: Електрическият транспорт е трайното решение срещу замърсяването и шума в градовете ни

Електрическата мобилност е съвременното, устойчиво и трайно решение България да се справи с два от сериозните проблеми в градовете си: мръсният въздух и шума. Според Българската Асоциация Електрически Превозни Средства (БАЕПС) нужни са разбиране и координирани усилия на държавата, общините и бизнеса, за да бъде пречупена тенденцията.

Според актуалните данни на Националния доклад за състоянието на околната среда за 2013 г. над 80 на сто от населението на България е засегнато от замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10) над допустимите норми, което е от два до три пъти повече в сравнение със средните нива за Европа. Дизеловите автомобили и битовото отопление са отговорни за 90% от замърсяването. Автомобилният транспорт в големите населени места е основният причинител и на шумовото замърсяване: допустимите нива са превишени в 72.73% от контролните пунктове в страната, а София е най-шумната сред 17 столици в Европа според проучване на Европейската агенция по околна среда. Планът за действие на Столична община предвижда модернизация на градския транспорт, но не и насърчаването на електромобилите, които значително биха ограничили шумовото замърсяване.

Шест процента през 2014 г. задължително трябваше да бъдат зелените обществени поръчки за електромобили и инфраструктура за централната администрация, а за местната администрация препоръчително според Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки (2012-2014). По данни на Агенцията за обществени поръчки през 2014 г. са регистрирани първите пет зелени обществени поръчки в електромобилната област: открити са две, една е възложена, две са прекратени. Ако направим сравнение с предходната година, съотношението е 5 на нула, през 2103 нямаше нито една! Първата и единствена засега електромобилна обществена поръчка е на Техническият университет – Габрово за доставка на електронни модули за безконтактен заряд на електромобили, част от техния проект „FastlnCharge“, финансиран по Седма Рамкова програма на ЕС, по която вече има сключен договор на стойност 112 100 лв. Добър, но самотен пример!

„Непознаване на предимствата на електромобилния транспорт, опасения за коректността на поръчката заради ограничения брой доставчици и инертността на институциите са причина навлизането на електромобилния транспорт в България да се движи далеч по-бавно от планираното“, казва изпълнителният директор на БАЕПС Ангел Николов. „Ние от Асоциацията винаги сме насреща за разговори и споделяне на опит и най-добри практики от други европейски страни, с чиито електромобилни асоциации сме във връзка. Бихме искали хората на ръководни нива в институциите да осъзнаят, че електрическите превозни средства намалят вредните емисии и шума и при правилно планиране и използване могат реално да спестят бюджетни средства. Чрез спазването на 6%-та квота на зелените електромобилни поръчки, държавната администрация и общините ще дадат пример и ще насърчат навлизането на електромобилите в ежедневието ни. Не става дума за екзотика или лукс, а за умела и печеливша политика“.

Въпреки всичко, електромобилността в България се движи с добра скорост: само за година броят на превозните средства с изцяло електрическо задвижване нарастна с 36%, към края на миналата година вече има регистрирани 497 електрически и 1031 хибридни превозни средства, зарядни станции са вече 24. Бизнесът пръв разбра ползите: електрическият транспорт е в пъти по-евтин за поддържане, паркирането е безплатно, няма пътен данък. Вече имаме примери на електрификация на фирмени флотилии: всички превозни средства, закупени през последните две години са електрически.

БАЕПС очаква до 2020 година общият брой електрически и хибридни превозни средства в България да надмине 30 000.

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/baepsorg/public_html/wp-content/themes/wpex-pytheas/content-related-posts.php on line 24