Българската Асоциация Електрически Превозни Средства е партньор на конгреса MIIFED-IBF – 2016: Международните дни на ядрената енергетика ITER (MIIFED), които ще бъдат съпътствани от Бизнес Форум ITER.

Събитието ще се състои от 8 до 11 февруари 2016 в Монако и е под патронажа на Принц Алберт Втори.

ITER е мащабен международен научен експеримент, който цели да демонстрира индустриалната приложимост на ядрената енергия за мирна цели. Акронимът ITER е латинската дума за „път“ и избирайки това име за първите си съвместни дейности (1988-1992), участниците във форума са се обединили около надеждата, че проектът ще укрепи международното сътрудничество за разработването на нова форма на енергия.

На Международните дни на ядрената енергетика и Бизнес Форумът на ITER в Монако ще бъдат представени опит от индустрията от цял свят, която участва в ITER. Ще бъде направен и преглед на постигнатия досега напредък, настоящото равнище на производство и предстоящи индустриални начинания. Чрез срещи „бизнес-бизнес“ и „бизнес-клиенти“ форумът ще допринесе за по-тесни контакти между участниците и ще стимулира обмен на технологии. Тридневното събитие представя възможност за създаването на полезни партньорства по проекти.

В рамките на конгреса ще бъде организирана изложба на технологичните достижения в ядрената енергетика.

За повече информация посетете сайта на конгреса: http://www.miifed-ibf2016.com