Заседание на Настоятелството на БАЕПС

На основание чл. 10, ал. 6 от Учредителния Акт на Фондация БАЕПС, председателят на БАЕПС Ангел Николов свиква редовно за 2016 заседание на Настоятелството на БАЕПС на 15.06.2016 г., от 18:30 ч. в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №111Б, ет.2 – Тех Парк София, сграда Инкубатор, при следния дневен ред:

Отчет за дейността на Председателя и Изпълнителния борд;

  1. Промени в състава на Изпълнителния борд;
  2. Обсъждане на стратегия за дейността на фондацията;
  3. Други.

Материалите по въпросите, описани в точките от дневния ред, са на разположение на членовете на Настоятелството на адрес: гр. София, бул. „Сливница“ №185, ет.5.

Всички членове на Настоятелството на Фондацията са поканени да вземат участие в заседанието.

При липса на кворум, на основание чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 19:30ч на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Вижте поканата в прикачения файл.


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/baepsorg/public_html/wp-content/themes/wpex-pytheas/content-related-posts.php on line 24