Приключи приемането на проекти за купуване на електромобили

Приемането на проекти за закупване на електро- и хибридни автомобили от държавните и общинските администрации приключи и до края на юни ще бъдат определени кандидатите, които ще получат субсидии. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на  среща с кметове от Северния централен район за планиране на 3 юни.

Тя обясни, че пилотната схема се финансира от Националния доверителен екофонд и е с бюджет 1 млн. лв. Целта е държавните и общинските администрации да дадат пример на гражданите за използване на по-екологични превозни средства, които генерират нулеви емисии от парникови газове. Одобрените кандидати ще получат по 20 хил. лв. субсидия за купуване на електромобил и по 10 хил. лв. за хибриден.

На форума местните власти от областите Русе, Силистра, Разград, Габрово и Велико Търново се запознаха с възможностите за финансиране на екологични проекти  по инструментите, управлявани от МОСВ – Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).