БАЕПС предложи мерки за насърчаване на електромобилността В Народното събрание

Представители на БАЕПС се срещнаха с г-жа Ивелина Василева, председател на Комисията по околната среда и водите към 44-то Народно събрание и обсъдиха възможностите за стимулиране на използването на екологично чистите електрически превозни средства и пречките пред по-широкото им навлизане у нас. В резултат на срещата БАЕПС обобщи и изпрати обсъдените мерки, които включват:

– Промяна в местните данъци върху моторните превозни средства на принципа „замърсителят плаща”: моторните превозни средства с по-ниски емисии на газове и прахови частици да плащат по-ниски местни данъци от по-замърсяващите МПС.

– Въвеждане в урбанизираните територии на зони за достъп (особено в централни градски части) само с енергоефективни и нискоемисионни превозни средства. – Данъчни кредити при покупка и използване на превозни средства с нулеви емисии в точката на използване (валидно за ограничен брой/срок, до достигането на минимална критична маса превозни средства).

– Директни субсидии за покупка на електробуси за масов градски транспорт (валидно за ограничен брой/срок, до достигането на минимална критична маса превозни средства).

– Директни субсидии при покупка на нови превозни средства с нулеви емисии в точката на използване (валидно за ограничен брой/срок, до достигането на минимална критична маса превозни средства).

– Въвеждане на прогресивно нарастващ задължителен процент електромобили в автопарка на публичната администрация и местните власти. – Регламентиране на сервизното обслужване на електрическите превозни средства за осигуряване безопасност на експлоатация и изграждането на местни компетенции в тази бързо развиваща се област.

– Стимулиране изграждането в страната на производствени и сервизни бази за производство и асемблиране на компоненти и системи, както и за крайно сглобяване за електрически превозни средства.

Снимка: НС