Започна проучване на нагласите към електромобилността

Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС) започва непредставително проучване сред фирми, институции и граждани за нагласите към електромобилността на територията на Столична община, като за изпълнител беше избрана фирма „КИММС“ ЕООД, оперираща под своята търговска марка fleet-surveys (www.fleet-surveys.bg).

Допитването се извършва във връзка с изпълнение на проект „Чисти коли за чист град“, финансиран от Столична община, Програма Европа 2017. Допитването ще обхване над 100 граждани, компании, институции, НПО, притежатели на електромобили и др. Целта на изследването е да се определят нагласи и възприятия по темата кои са основните пречки за устойчивата електрификация на автопарка и промяната от “собственост” към “ползване на услуга” и кои са най-обещаващите пътища и стимули за преодоляването на тези пречки.

Проект „Чисти коли за чист град” цели да проучи и определи най-подходящите и ефективни практики и пакети от кратко-, средно- и дългосрочни мерки, приложими за Столична община, които да доведат до устойчиво намаляване употребата на превозни средства с двигатели с вътрешно горене и увеличаване употребата на електрически превозни средства от жителите и посетителите на общината, преминаване към по-екологични модели на ползване на превозните средства и ограничаване вредите и замърсяването, причинени от съществуващия автопарк.


Проектът „Чисти коли за чист град“ се изпълнява от БАЕПС, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/baepsorg/public_html/wp-content/themes/wpex-pytheas/content-related-posts.php on line 24