Насрочено е Общо събрание на Настоятелството

На 12 октомври 2017 г., от 18:00 часа, ще се проведе редовно отчетно-изборно общо събрание на Настоятелството на БАЕПС, при следния Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Изпълнителния борд;
2. Промени в състава на Изпълнителния борд;
3. Избор на Председател на Ипълнителния борд;
4. Обсъждане на стратегия и бюджет за дейността на фондацията.

Материалите по въпросите, описани в точките от дневния ред, са на разположение на членовете на Настоятелството на адрес: гр. София, бул. „Сливница” №185. Поканени са всички членове на Настоятелството на БАЕПС да вземат участие в редовното отчетно-изборно общо събрание. При липса на кворум, на основание чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 19:00 часа на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Покана за свикване Настоятелството на БАЕПС


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/baepsorg/public_html/wp-content/themes/wpex-pytheas/content-related-posts.php on line 24