Господин Кмете, господин Председател на пловдивския общински съвет,

С изненада научихме за намерението на Община Пловдив да премахне преференциалното безплатно паркиране за електромобили на територията на Пловдив. Макар и това на пръв поглед да изглежда за една част от гражданите като стъпка в защита на обществения интерес, за запознатите с проблематиката на транспорта и чистотата на въздуха в градовете подобно решение буди недоумение.

Българската електромобилна асоциация (БАЕПС) бе създадена през 2010 г. с цел да промотира замяната на превозни средства с двигател с вътрешно горене с електрически. Ползите от това са многобройни и не са само за използващите ги, а и за всички около тях: по-чист въздух, по-малко шум в градовете, по-добра енергийна ефективност със съпътстваща по-ниска цена на изминат километър, възможност за използване на местни енергоизточници с предсказуема цена и нисък въглероден отпечатък, възможност за балансиране на електроенергийните системи и много други. Реалният ефект от тези ползи е видим в много водещи общества и възможно най-пълната електрификация на транспорта се подкрепя от тях чрез редица политики на европейско, национално и местно ниво във водещите държави. Тази подкрепа е нужна за първоначалното навлизане на напредничава технология на пазари, изцяло доминирани от транспорт на базата на исторически субсидирани изкопаеми горива.

Архаичният автопарк в България (48% от превозните средства са на възраст над 20 години, а 87% са на възраст над 10 години) обрича жителите особено на големите градове на мръсен въздух и постоянен шум с многобройни здравословни и социални проблеми, причинени от влошената градска среда. Поради сравнително по-високия инвестиционен разход за електромобилите и тепърва разпространяващата се сред обществото информираност относно ползите от тях, ролята на местните власти е ключова за подобряване на комфорта на живот в градовете чрез стимулиране на използването на електромобили.

За разлика от водещите европейски държави, в България на практика няма каквато и да е съществена подкрепа за навлизането на електрически превозни средства. Докато в много други държави съществуват директни субсидии или значителни данъчни облекчения за собствениците и ползвателите, в България значими стимули липсват, независимо, че използването на електромобили облагодетелства цялото общество. Използването на споделени електромобили може да има още по-радикална роля за намаляване на трафика и подобряване на градската среда. Според съществуващи изследвания, използването на споделени превозни средства може да доведе в определени случаи до намаляване на трафика с до 97% и елиминиране на задръстванията и замърсяването на въздуха от транспорта в големите градове.  

Най-значимият успех на българските държавни и общински власти бе въвеждането на безплатно паркиране за автомобили, първо в София през 2011 г., след което и в Пловдив и в зоните за платено улично паркиране в другите градове в страната. Тази привилегия за собствениците на електромобили има социологически доказана роля за бързото увеличение на електромобилите в страната от 500 преди три години до над 6500 днес.  

Рано или късно, собствениците на електромобили ще трябва да поемат част от разходите свързани с достъпа и поддръжката на публичното улично пространство. По примера на други страни би било разумно стимулиращата роля на безплатното паркиране да бъде премахната след достигане на поне няколко процента от автомобилния парк.

Сегашния български процент електромобили е около 0.2% от автомобилния парк при 6% в Холандия и близо 50% в Норвегия, двете най-успешни страни в Европа.

Планираното решение на пловдивската община е преждевременно и не е в интерес на мнозинството пловдивски граждани.

Предвид гореизложеното, с настоящето заявяваме нашата готовност да обсъдим с Вас причините, които са довели до това решение и да споделим нашият опит как, например, изграждането на обществено-достъпна зарядна инфраструктура може да работи както за подобряване на градската среда, така и за предоставянето на търсена услуга с добавена стойност, която да бъде развита като търговска дейност в интерес на Общината.

С уважение,

Българска електромобилна асоциация (БАЕПС)


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/baepsorg/public_html/wp-content/themes/wpex-pytheas/content-related-posts.php on line 24