Насрочено е Общо събрание на Настоятелството

Насрочено е Общо събрание на Настоятелството

На 12 октомври 2017 г., от 18:00 часа, ще се проведе редовно отчетно-изборно общо събрание на Настоятелството на БАЕПС, при следния Дневен ред: 1. Отчет за дейността на Изпълнителния борд; 2. Промени в състава на Изпълнителния борд; 3. Избор на Председател на Ипълнителния борд; 4. Обсъждане на стратегия и бюджет за дейността на фондацията. Материалите […]

БАЕПС се включи в „София диша 2017“

БАЕПС се включи в „София диша 2017“

На 26 и 27 август Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС) взе участие във фестивала „София диша 2017“ с информационен щанд, организиран по проект „Чисти коли за чист град“, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. Десетки граждани посетиха шатрата на организацията, за да научат повече за електромобилността, тенденциите в развитието и и […]

Започна проучване на нагласите към електромобилността

Започна проучване на нагласите към електромобилността

Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС) започва непредставително проучване сред фирми, институции и граждани за нагласите към електромобилността на територията на Столична община, като за изпълнител беше избрана фирма „КИММС“ ЕООД, оперираща под своята търговска марка fleet-surveys (www.fleet-surveys.bg). Допитването се извършва във връзка с изпълнение на проект „Чисти коли за чист град“, финансиран от Столична […]