В момента участваме в Междуведомствена работна група за транспониране на Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива, координирана от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Целта на директивата е да се сведе до минимум зависимостта от нефта и да се смекчи въздействието на транспорта върху околната среда.

Свързана с нейната дейност е и Междуведомствената работна група към Министерството на икономиката за разработване на национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, в която БАЕПС също участва.

Инициативи и дейности на БАЕПС от предходни години може да видите в нашия Архив.