Балканските електромобилни асоциации със споразумение за сътрудничество

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

REGIONAL COLLABORATION ON ELECTRIC MOBILITY AND CHARGING INFRASTRUCTURE IN SOUTHEAST EUROPE

Sofia, 26.03.2019

 

PARTIES TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The Hellenic Institute of Electric Vehicles

The National Electric Vehicle Association of Serbia

The Association for Promoting Electric Vehicles in Romania

The Association for Promoting Electric Vehicles Electromobilnost Skopje

The Bulgarian Electric Vehicles Association

The above listed national associations (hereinafter „Parties“) have agreed to the following:

BACKGROUND

 1. Transport is a key and growing contributor to rising greenhouse emissions and among the leading causes for air and noise pollution.
 2. The countries in Southeast Europe are slower than their counterparties in Central- and Northern Europe to adopt electric mobility and to gradually shift away from internal combustion engines.
 3. It is important for the countries in Southeast Europe to accelerate the uptake of electric mobility and the development of charging infrastructure, in order to keep pace with global and regional actors in an expanding market.
 4. States, Municipalities, Cities within the countries of Southeast Europe have a key role in facilitating the uptake of electric mobility as they control important policy levers with potential to impact public perception and behaviour.
 5. The Parties have decided to collaborate with each other, in order to support their respective national and local governments – as well as further public and private stakeholders at all levels – to facilitate the sustainable transition to electric mobility.

PURPOSE

 1. The collaboration of the Parties shall enable each national organisation to better achieve its objectives.
 2. The purpose of this Memorandum of Understanding is to create a framework for improved cooperation among the Parties with the goal of creating a regional space that is more than the sum of the respective national markets and thus able to attract investments, know-how and manufacturing capabilities from leading global companies, OEMs, operators of charging station infrastructure and mobility services.
 3. The Parties undertake to work together on creating aligned regulatory and administrative regimes for the installation, operation, commercialization of electric mobility charging infrastructure in the countries of Southeast Europe.

THE SIGNATORIES AGREE:

The Parties agree to identify opportunities to collaborate in promoting and accelerating the transition to electric mobility in Southeast Europe, in particular through:

 • supporting each other in the promotion, awareness campaigns and other events in favor of an accelerated adoption of electric mobility, including public conferences, technical and scientific symposia.
 • sharing information and seeking alignment of policies to encourage the uptake of electric mobility including standards, protocols, financial and nonfinancial incentives
 • exchanging information about best practices – both in terms of regulatory and administrative regimes, as well as with regards to projects and initiatives that contribute to the successful transition towards electric mobility.
 • taking a coordinated approach to the strategic planning and construction of infrastructure for electric mobility, including through coordinated conception, design and implementation of transborder charging infrastructure projects, financed by private, national and/or EU investment mechanisms.
 • coordinating activities to increase the share of electric vehicles in public and private fleets and facilitating further collaboration and participation from other regional associations in the future.
 • establishing a program of cooperation – a Joint Working Group (JWG) – which will focus on elaborating agreed actions and initiatives (meetings, sharing and exchange of information, ad hoc task forces etc.) to support the uptake of electric mobility and charging infrastructure by the gradual creation of a regional market.

PLUSMOBY и FREEMOBY

Plus Moby Leaflet EU Logo

От 2013 г., в консорциум с партньори от Италия, Великобритания, Испания, Полша, Австрия, Дания и Румъния, БАЕПС започна изпълнението на проектите PLUSMOBY и FREEMOBY, финансирани по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания.

Проектът PLUSMOBY цели разработката на нискобюджетен, енергоефективен прототип на четириколесен миниелектромобил, наречен “Хармъни”, който да позволява надграждане до категория М1 (стандартен лек автомобил за превоз на пътници). “Хармъни” е съвременен градски микроелектромобил, конструиран за локално производство и отговарящ на специфичните нужди на различни групи клиенти: до 150 км пробег с едно зареждане; развиване на скорост от над 90 км/ч. при 4 часа пълно зареждане от обикновен контакт; сменяеми акумулатори, които могат да бъдат зареждани и на външна станция, а при необходимост и да захранват външни консуматори.

FREEMOBY е допълващ проект, в рамките на който разработваме система за подобряване енергийната ефективност на прототипа, чрез добавяне на слънчеви панели на покрива и страните на електромобила, както и чрез бъдещото му интегриране в енергосистема, управлявана от умни мрежи (smart grids).

Повече за проектите може да видите тук.

Работни групи към МТИТС и МИЕ

В момента участваме в Междуведомствена работна група за транспониране на Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива, координирана от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Целта на директивата е да се сведе до минимум зависимостта от нефта и да се смекчи въздействието на транспорта върху околната среда.

Свързана с нейната дейност е и Междуведомствената работна група към Министерството на икономиката за разработване на национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, в която БАЕПС също участва.

Инициативи и дейности на БАЕПС от предходни години може да видите в нашия Архив.