Предложение за обсъждане на държавния план за възстановяване и устойчивост

Предложение за обсъждане на държавния план за възстановяване и устойчивост

Електромобилност Г-н Мартин Заимов от Българска асоциация електрически превозни средства предложи в общественото обсъждане на държавния План за възстановяване и устойчивост. Замяната на конвенционални превозни средства с електрически е един от най-ефективните начини за едновременно: а) намаляване на емисиите предизвикващи парников ефект, б) намаляване на потреблението на енергия и то най-вече от фосилни горива и […]

Къде се зареждат норвежките електромобили

Къде се зареждат норвежките електромобили

Когато норвежци говорят за електромобилност, винаги има какво да научим. Все пак, Норвегия е страната с 21% пазарен дял на електромобилите за 2017 година. Откриващата презентация на Nordic EV Summit 2018 синтезира ключови концепции и изводи, описващи уникалния норвежки опит с най-масовото за момента навлизане на електромобили на един пазар.

Един градски електромобил на дълъг път

Един градски електромобил на дълъг път

Как стигаме с електромобил „до морето“? Това е един от често срещаните въпроси за използването на електромобил. Кратко видео на Камен Василев от БАЕПС споделя опита му в такова приключение.