Позиция на БАЕПС във връзка със завишените норми на замърсяване на въздуха

Във връзка с опасните нива на замърсяване на въздуха, отчетени в различни населени места в България в началото на месеца, Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС) настоява за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на вредните емисии от транспорта в големите градове, където той е сред водещите причини за лошото качество на въздуха. Проблемът поставя България на първо място в Европа и на второ място в света по брой смъртни случаи, причинени от замърсяване на въздуха по данни на СЗО. България е и на първо място в Европейския съюз по количество отделяни фини прахови частици (ФПЧ), които са най-опасни за човешкото здраве.

От 31 декември 2016 г. в сила влиза и новата Директива за намаляване националните емисии за някои атмосферни замърсители, която трябва да бъде транспонирана в националните законодателства на страните-членки до юни следващата година. Поради тази причина БАЕПС счита, че подобни мерки не търпят отлагане и отговорните институции следва да се заемат приоритетно със задачата, с оглед грижата за живота и здравето на населението и особено на децата, които са най-чувствителни към проблема.

Нееднократно сме изтъквали, че насърчаването на електромобилността би трябвало да е водеща дългосрочна мярка за разрешаване на проблема с отделяните вредни газове и ФПЧ в градски условия. Сравнени с автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), електромобилите имат нулеви емисии на вредни газове и минимални на ФПЧ на мястото на употребата им. Поетапната подмяна на автопарка в страната от превозни средства с ДВГ с електромобили значително ще намали замърсяването на въздуха от транспорта.

Към момента са предприети частични, но недостатъчни мерки за насърчаване на електромобилността, като освобождаване от пътен данък и безплатно паркиране в Синя и Зелена зона в някои големи градове. Основна мярка за насърчаване на електромобилността е промяната в данъчната политика за облагане на МПС, която да поощрява по-незамърсяващи технологии. Социалната цена на поддържането на автопарк, където 87% от превозните средства са на възраст над 10 години, а 42% са произведени преди 1996 г., е неизмерима.

Мярката е особено актуална за бизнеса, който е заинтересован от придобиването на електромобили поради по-ниската цена на употребата им – и като разход при превоз на километър, и като разходи за поддръжка. В този смисъл, приоритетни насърчителни мерки за бизнеса биха оказали по-осезаемо влияние в кратък период върху решенията за закупуване на електромобили, като така ще дадат тласък и на цялостното навлизане на превозни средства с електрически двигатели в страната.

Също така, ежедневните градски пътувания, извършвани от бизнеса, са значителна част от всички пътувания в рамките на големите градове и подмяната им с електромобилни такива ще окаже осезаем ефект за намаляване количеството емисии на вредни газове и ФПЧ в градовете. Спешна подкрепа следва да се окаже и на общините за подмяна на автопарка на градския транспорт с електрически превозни средства (ЕПС). Удобният обществен транспорт е ключов за намаляване на задръстванията в градовете, а по-ниската му цена на експлоатация при електрическо задвижване позволява да се увеличи честотата на движение и да се подобри комфорта за пътниците.

Положително влияние би оказал специален пакет мерки, насочени към насърчаване закупуването и употребата на L-категория ЕПС – двуколесни (включително e-bikes и рedelec), триколесни и четириколесни, които са особено подходящи за градски условия, поради малкия си размер, който значително намалява необходимото място за паркиране и подобрява проходимостта на вече изградената улична инфраструктура. L-категория ЕПС обикновено се отличават и с по-ниска цена на придобиване, което ги прави особено подходящи за граждани и институции и също дава възможност да се постигне по-голям положителен ефект от насърчителните мерки.