Предложение за обсъждане на държавния план за възстановяване и устойчивост

Предложение за обсъждане на държавния план за възстановяване и устойчивост

Електромобилност Г-н Мартин Заимов от Българска асоциация електрически превозни средства предложи в общественото обсъждане на държавния План за възстановяване и устойчивост. Замяната на конвенционални превозни средства с електрически е един от най-ефективните начини за едновременно: а) намаляване на емисиите предизвикващи парников ефект, б) намаляване на потреблението на енергия и то най-вече от фосилни горива и […]