Община Пловдив със спорно решение за премахване на един от малкото стимули за по-чист въздух в градовете – отворено писмо до местната власт в Пловдив

Господин Кмете, господин Председател на пловдивския общински съвет, С изненада научихме за намерението на Община Пловдив да премахне преференциалното безплатно паркиране за електромобили на територията на Пловдив. Макар и това на пръв поглед да изглежда за една част от гражданите като стъпка в защита на обществения интерес, за запознатите с проблематиката на транспорта и чистотата […]

Къде се зареждат норвежките електромобили

Къде се зареждат норвежките електромобили

Когато норвежци говорят за електромобилност, винаги има какво да научим. Все пак, Норвегия е страната с 21% пазарен дял на електромобилите за 2017 година. Откриващата презентация на Nordic EV Summit 2018 синтезира ключови концепции и изводи, описващи уникалния норвежки опит с най-масовото за момента навлизане на електромобили на един пазар.