БАЕПС ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ЧИСТИ КОЛИ ЗА ЧИСТ ГРАД“

БАЕПС ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ЧИСТИ КОЛИ ЗА ЧИСТ ГРАД“

Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС) започва изпълнение на проект „Чисти коли за чист град“. Проектът е финансиран по Програма Европа 2017 на Столична община и има за цел да проучи и определи най-подходящите и ефективни практики и пакети от кратко-, средно- и дългосрочни мерки, приложими за Столична община, които да доведат до устойчиво намаляване употребата на превозни […]

Добри новини за електромобилите!

Добри новини за електромобилите!

Добри новини за електромобилите! Така може да се обобщи чутото по време на едноименната кръгла маса, организирана от БАЕПС и Националния доверителен екофонд, която се състоя на 23 февруари 2017 г. в София. Близо 50 души от БАЕПС, НДЕФ, ИКЕМ, няколко министерства, общини, бизнес, неправителствени организации и медии взеха участие в събитието. 80 зарядни станции […]

БАЕПС обедини усилия с Коалиция за климата България

БАЕПС обедини усилия с Коалиция за климата България

БАЕПС се включи в Коалиция за климата България (ККБ) в естествено продължение на работата си за насърчаване на електромобилността, като стъпка към по-чист, по-зелен и приветлив за хората свят. Транспортът е на трето място по количество отделяни парникови газове в световен мащаб. Електромобилите, отделящи нулеви емисии въглероден двуокис при употребата си, са едно от основните […]