Free Moby + Moby

Free Moby + Moby

От 2013 г., в консорциум с партньори от Италия, Великобритания, Испания, Полша, Австрия, Дания и…

Гласувател

През 2015 г. Сдружение “Велоеволюция” и Българска Асоциация Електрически Превозни Средства създадоха платформата ГЛАСУВАТЕЛ, за…
Конференция 2011

Конференция 2011

През 2011 г. БАЕПС съорганизира съвместно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма най-голямата конференция,…